Trip to Beriln

 
Wczoraj rano moja mama zadzwoniła do mnie i spytała się, czy nie chciałabym pojechać do Berlina na weekend. W pierwszej chwili myślałam, że robi sobie ze mnie żarty, ale mówiła to zupełnie na poważnie, co oznacza, że miałam mniej niż 48h na przygotowania i odwołanie wszystkiego co zaplanowałam na piątek, sobotę i niedziele. Dodatkowo moja mama powiedział, że są 3 wolne miejsca, a w mojej głowie natychmiast pojawiła się myśl „Asia”. Asia to moja bardzo bliska, kochana przyjaciółka, która mieszka we Wiedniu. Kiedy byłam u niej w październiku rozmawiałyśmy i doszłyśmy do wniosku, że z wielką chęcią chciałybyśmy pojechać do Niemiec na mecz Polska-Niemcy (04.09.2015). Ten wyjazd jest rewelacyjną okazją, aby zapoznać się z niemiecką kulturą i po raz pierwszy w moim jak i w życiu Asi zobaczyć Berlin.
Cała wycieczka wynikła bardzo niespodziewanie i szczerze nadal nie mogę uwierzyć, że jutro wyjeżdżamy, aby spędzić cały weekend razem. Cudowny prezent od mamusi na mikołajki! Nie mogłam wymarzyć sobie niczego innego. 
Muszę więc wybrać się na zakupu, spakować wszystko co potrzebne, poczytać trochę o zabytkach, miejscach wartych odwiedzenia w Berlinie, a w nocy przyjeżdża Asia. 
Tak strasznie się cieszę!!!
 
 
Yesterday morning my mom called me and asked if I want to go to Berlin for the weekend. At first I thought she made fun of me, but she told it seriously, which means that I had less than 48 hours to prepare, and the appeal everything I had planned for Friday, Saturday and Sunday. In addition, my mom said that there are 3 places available and in my mind immediately appeared the thought„Joanna”. Joanna is my very close friend who lives in Vienna. When I was in her house in October, we talked and we reached the conclusion we would like to go to Germany for the match Poland vs Germany (04/09/2015). This trip is a brilliant opportunity to learn about the German culture and for the first time in my life as well as in Joanna see Berlin.
The whole trip was very fast organized and honestly I still cann’t believe that tomorrow we are leaving to spend the weekend together. A wonderful gift from mummy for Christmas! 
I must go and do some shopping, pack everything that I’ll need, read a little bit about Germany and interesing places to visit in Berlin, and at night Joanna will arrive.
 
We are terribly happy!