Lviv – the city of temples

Jak już wspominałam w poprzednim  poście – Lwów nazywa się „miastem świątyń”, ponieważ pomimo tego, że jest bardzo poniszczony (II woja światowa, ataki sowietów) to znajduje się w nim mnóstwo pięknych cerkwi, kościołów, katedr, kaplic, które urzekają swoim stylem i historią.

Katedra św. Jura
Powstała w latach 40.-60. XVIII w. na miejscu świątyni zbudowanej w XIVw. Architektura katedry utrzymany jest w stylu późnego baroku. Zaprojektował ją B. Meretyn.
Katedra św. Jura jest główną greckokatolicką świątynią Lwowa, która w 1998 razem ze Starym Miastem, Wysokim Zamkiem i Podzamczem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

St. George’s Cathedral
St. George’s Cathedral is a baroque-rococo cathedral located in the city of Lviv, the historic capital of western Ukraine. It was constructed between 1744-1760. Designed by architect Bernard Meretin.

 
 
Kościół św. Andrzeja Apostoła
Został zbudowany w latach 1600-1630 na miejscu dawnego, drewnianego kościoła według planów Pawła Rzymianina. Architektura świątyni łączy w sobie elementy renesansu włoskiego oraz niderlandzkiego manieryzmu i baroku.
 

St. Andrew’s Church

It was built between 1600-1630 on the site of an ancient wooden church plans by Paul Roman. Temple architecture combines elements of renesenasu Italian and Dutch mannerism of and Baroque.

 
Kaplica Boimów

Grobowa kaplica lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów, usytuowana obok katedry łacińskiej. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy (György) Boim, kupiec i rajca miejski, sekretarz króla Stefana Batorego. Zbudowana w końcu XVI w.

Chapel of the Boim family
The Chapel of Boim family is a small shrine in Lviv, Ukraine, located just outside the Latin Cathedral, in what used to be known as the Chapter Square. Built between 1609 and 1615, the chapel was originally located in what used to be the city’s main cemetery.RGF