Londyn: Sea Life London Aquarium, Tower of London

Dzień piaty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty spędziliśmy w stolicy.
Dziś bardzo krótki post za to dużo zdjęć.
Zapraszam !
Another day in England we spent in the capitel.
This blog post is short, but you can see a lot of pictures.

Sea Life London Aquarium to idealne miejsce dla małych dla małych dzieciaków, które latają od jednego akwarium do drugiego zachwycając się wszystkimi rybkami jakie tylko widzą. Pewnie byłabym w niebie, gdybym wróciła się do podstawówki. Jestem już chyba za stara, bo jedyną interesującymi zwierzątkami były dla mnie pingwiny. Ich śmieszny sposób chodzenia oraz skok do wody. Przeurocze stworzonka. 
Sea Life London Aquarium is amazing place for small kids who run from one aquarium to another marveling at all the fishes what they see. Sure I’d be in heaven if I returned to primary school. I’m probably too old, because the only interesting pets were for me penguins. Their funny way of walking and jumping into the water. Most charming creatures.

 Historia Tower of London jest bardzo długa i pewnie nie za bardzo ciekawa dla Was (od czegoś jest historia), dlatego napiszę w skrócie najważniejsze informacje, które powinniście wiedzieć.
Służył jako forteca, więzienie, pałac i nawet jako ZOO. Symbolem Tower of London są kruki, ponieważ dawniej wierzono, że dopóki wierzę zamieszkuje biały kruk do tego czasu będzie trwało imperium brytyjskie. 
History of The Tower of London is very long and probably not very interesting for you so I’ll write briefly the most important information that you should know. 
It served as a fortress, prison, palace and even a zoo. The symbol of the Tower of London are ravens.


Jak minął Wam pierwszy dzień po powrocie z wakacji do szkoły?
RGF