Lviv – the city of temples

Jak już wspominałam w poprzednim  poście – Lwów nazywa się „miastem świątyń”, ponieważ pomimo tego, że jest bardzo poniszczony (II woja światowa, ataki sowietów) to znajduje się w nim mnóstwo pięknych cerkwi, kościołów, katedr, kaplic, które urzekają swoim stylem i historią.

Katedra św. Jura
Powstała w latach 40.-60. XVIII w. na miejscu świątyni zbudowanej w XIVw. Architektura katedry utrzymany jest w stylu późnego baroku. Zaprojektował ją B. Meretyn.
Katedra św. Jura jest główną greckokatolicką świątynią Lwowa, która w 1998 razem ze Starym Miastem, Wysokim Zamkiem i Podzamczem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

St. George’s Cathedral
St. George’s Cathedral is a baroque-rococo cathedral located in the city of Lviv, the historic capital of western Ukraine. It was constructed between 1744-1760. Designed by architect Bernard Meretin.

 
 
Kościół św. Andrzeja Apostoła
Został zbudowany w latach 1600-1630 na miejscu dawnego, drewnianego kościoła według planów Pawła Rzymianina. Architektura świątyni łączy w sobie elementy renesansu włoskiego oraz niderlandzkiego manieryzmu i baroku.
 

St. Andrew’s Church

It was built between 1600-1630 on the site of an ancient wooden church plans by Paul Roman. Temple architecture combines elements of renesenasu Italian and Dutch mannerism of and Baroque.

 
Kaplica Boimów

Grobowa kaplica lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów, usytuowana obok katedry łacińskiej. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy (György) Boim, kupiec i rajca miejski, sekretarz króla Stefana Batorego. Zbudowana w końcu XVI w.

Chapel of the Boim family
The Chapel of Boim family is a small shrine in Lviv, Ukraine, located just outside the Latin Cathedral, in what used to be known as the Chapter Square. Built between 1609 and 1615, the chapel was originally located in what used to be the city’s main cemetery.RGF

The beauty of Lviv in a nutshell

PL: Nareszcie wzięłam się w garść i poukładałam wszystko w jedną solidną całość. No i w końcu napisałam dla Was nowego posta.
 
Kilka dni temu miała przyjemność zwiedzić piękny, a za razem niezwykły, pełen tajemnic Lwów. Nie bez przyczyny mówi się o nim „Miasto Świątyń”,(ale o tym w następnym poście).
Na początek przytoczę Wam krótką historię tego miasta:
Miasto zostało założony ok. 1250 roku przez króla Daniela Halickiego, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Przez wieki należało do Polski, dla tego też wiele mieszkańców Lwowa mówi po polsku, albo mają polskie korzenie.
Od pierwszego rozbioru 1772 pod władzą Austrii, ostatecznie jako stolica kraju koronnego Galicji w składzie Austro-Węgier, aż do upadku w 1918 r. W okresie II wojny światowej Lwów był pod okupacją sowiecką, niemiecką i znów sowiecką.
Od 1991 znajduje się w granicach niepodległej Ukrainy.
  • Przed I wojną światową Lwów był jednym z najważniejszych polskich ośrodków sportowych. Powstały tu pierwsze polskie kluby piłkarskie i wielosekcyjne.
  • We Lwowie w 1929 roku została założona polska młodzieżowa Grupa Artes znana ze swych pokazów w Paryżu i w całej Europie.

Jedną na najbardziej zaskakujących rzeczy, jak dla mnie byli „złoci/srebrni ludzie”. Oczywiście wyjaśnię co to znaczy.

Od stóp do głów pomalowani na kolor złoty, albo srebrnych, (wszystko dopracowane w nawet najmniejszych szczegółach) paradowali przez cały dzień w przepięknych średniowiecznych sukniach(panie) lub garniturach (panowie), robiąc sobie zdjęcie z turystami.
Nigdy wcześnie nie widział nic podobnego. Niesamowite !
 

ENG: A few days ago had the pleasure to visit the beautiful, full of mystery Lviv. Not without reason is said about the „City of Temples(but more on that in the next post).

At the beginning of the history of Lviv:
Lviv was founded on the existent settlement most probably in 1240-1247 by Daniel, ruler of the medieval Ruthenian kingdom of Galicia–Volhynia, and named after his son, Lev. Lviv belonged to the Crown of the Kingdom of Poland 1349–1772. From the first partition in 1772 under the rule of Austria. During World War II, Lviv was under Soviet occupation, the German and Soviet again.
Since 1991, located within the boundaries of independent Ukraine.


One of the most surprising things for me were „golden / silvers people.” Of course, I will explain what I mean.
 From head to toe, painted in gold, or silver, paraded throughout the day in the beautiful medieval dresses (ladies) and suits (men), taking a picture with tourists.
 I’ve never seen anything like it.

 
Cudowne, olśniewające !


Preview the next post:RGF

My city II

Oto drugi post z cyklu „My city”, czyli Bochnia. Miasta znajdującego się w Małopolsce, niedaleko Krakowa. 

Odnowiony bocheński dworzec wygląda zdecydowanie lepiej niż wcześniej.

Dziś zdjęcia dworca, galerii, która znajduje się trochę w pobliżu. Klimat osiedlowy, ponieważ w Bochni znajduję się naprawdę wiele osiedli, niektóre stare jak te na zdjęciach, a inne nowsze.


Hala sportowa, w której odbywają się zawody sportowe, czy też inne imprezy.

 

This is the second post in the series „My city”
I admit that I’m not a big fan of my city, I like some of the places where you can go, but not all.
Today the train pictures, gallery, which is located a little further. Climate housing estate, as in Bochnia find really many neighborhoods, some old and some newer.RGF