Egipt

Kto by nie marzył, aby w środku marca wybrać się do ciepłych krajów, gdzie przez większość dnia świecie słońce, a temperatura sięga 30 stopni? Żyć nie umierać.

Who wouldn’t dream to going to warm countries in the middle of March, where the majority of the day the sun is shining and the temperature reaches 30 degrees? This is the life.

Egipt to pierwsze państwo jakie odwiedziłam w Afryce i na pewno nie ostatnie. Były to również moje pierwsze wiosenne wakacje. Zamiast siedzieć w szkole ja opalałam się w na plaży. Chciałabym tak częściej. Głównym zamiarem był oczywiście relaks. Odpoczęłam i naładowałam baterię. Teraz czas ją spożytkować i popracować nad produktywnością i blogiem. 

Egypt was the first country I visited in Africa and certainly won’t be the last. This was also my first spring holiday. Instead of sitting in school I was sunbathing at the beach. I would like to do it more often. My main foucs was obviously to relax. I wanted to rest and recharge my battery.Now it’s time to make use of my renewed energy to work on my productivity and blog.

Dzięki tym wakacjom miałam okazję porobić mnóstwo pięknych zdjęć. Zabawny był widok po prawej przepięknego morza, cudownych kwiatów i drzew, a po lewej pustyni, której nie było widać końca.

I had an opportunity to take a lot of beautiful pictures. Strange was the view when on the right site was the beautiful sea, wonderful flowers and trees, and on the left the desert, where there was no end to sight.

Co najważniejsze to spokój, który panował wśród turystów jak i obsługi hotelu. Kraje arabskie są dość ryzykowne. Podejmując się wyboru wakacji trzeba być bardzo ostrożnym. Ataki terrorystyczne były, są i będą. Dlatego jeśli wybierać się na wczasy do Afryki koniecznie to przemyślcie i obserwujcie sytuacje polityczną danego kraju. I oczywiście korzystajcie z życia jak się tylko się da.

Most importantly  thinng is the peace that reigned among tourists and hotel staff. Arab countries are quite risky. If you’re making a holiday choice you have to be very careful. Terrorist attacks were, are and will be. Therefore, if you go on holiday to Africa think where are you going to stay and watch the political situation of the country. And of course, enjoying life as much as you can.

egipt_asiek2

flamingi_asiek

IMG_3632

hotel_asiek_egipt

small_planet_asiek

samolot_asiek