2015 please be good

Każdy ma swoje noworoczne postanowienia. Kiedy wybija północ w naszych głowach pojawiają się myśli związane z naszymi oczekiwaniami, wyzwaniami na nowy rok. 
Chcemy prowadzić zdrowszy tryb życia, spędzać wolny czas aktywnie, pójść na zajęcia z jogi, schudnąć, znaleźć nową pracę, pojechać na wakacje do Hiszpanii… 
Ja osobiście stawiam na cele rozwojowe w zakresie  psychicznym tz. chcę popracować nad zminimalizowaniem stresu, nad otwartością do innych ludzi, pragnę rozwijać się na blogu pisząc posty oraz nagrywając filmiki YouTube, chce stać się jeszcze bardziej samodzielna niż jestem, wypadałoby ograniczyć spożywanie kofeiny…
Chciałabym osiągnąć wszystko co sobie zaplanowałam, jednak mam świadomość, że może mi się to nie udać – dla chcącego nic trudnego!
Everyone has their own New Year’s resolutions. When strikes midnight in our minds appear thoughts of our expectations, challenges for the new year.
We want to lead a healthier lifestyle, stay active, go for yoga classes, lose weight, find a new job, go on holiday to Spain …
I personally put on development objectives in the field of mental . I want to work on minimizing stress, the openness to other people. I’d like to develop writing blog posts and making YouTube videos, I want to become even more independent than I am, I should reduce the consumption of caffeine …
I’d like to achieve all what I had planned, but I am aware that I can make it fail – for wanting nothing difficult!
 

 

  1. Skup się na najważniejszych celach; ogranicz je do 3 głównych, na które poświęcisz w tym roku najwięcej uwagi. Ustal sobie plan, w którym uwzględnisz nawet najmniejsze szczegóły np. ABS ćwiczę w poniedziałki o 19.00 (trening 25 min), uda i pośladki w środy o 18.00 (trening 25 min), a Cardio w piątki o 19.00 (trening 35 min) – wybierz najdogodniejsze dla Ciebie ćwiczenia (np. Mel B „Cardio 15 min”, „Uda 10 min”, Ewa Chodakowska „Model look”, Blogilates „6 Min to a Sexy Little Waist”).
  2. Wypisuj swoje postępy w kalendarzu/notatniku. Nawet najmniejsze sprawiają, że spełniasz swój cel. Spokojnie, nad niektórymi wyzwaniami trzeba pracować nawet 12 miesięcy – nie od razu Rzym zbudowano.
  3. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie organizatora, który pomoże w planowaniu Waszych celów.

 

  • Focus on the most important objectives; limit them to 3 major, for which this year you’ll spend the most attention. Make a plan in which you include even the smallest details for example ABS exercise on Mondays at 19.00 (training 25 min), thighs and butt on Wednesdays at 18.00 (training 25 min), and Cardio on Fridays at 19.00 (training 35 min) – select the most convenient exercise for you( eg. Mel B „Cardio 15 min”, „Butt 10 minutes,” Eve Chodakowska „model look”, Blogilates „6 min is a Sexy Little Waist”).
  • Dump your progress in the calendar/notebook. Even the smallest make you meet your goal. Easy, on some challenges need to work even 12 months – Rome was’t built one day.
  • A very good option is to keep an organizer that will help in planning your goals.
Jakie są Wasze Noworoczne postanowienia?
What are Your New Year’s resolutions?

Propozycje postów

Mam tysiąc pomysłów na minutę, ale kiedy przychodzi czas na napisanie postu nagle sama nie wiem jaki temat wybrać. 
Dlatego chcę się Was zapytać o czym chętnie byście czytali. Interesowałby Was posty typu: foodbook, inspiracje, ulubieńcy, update’y, DIY?
Albo sami możecie wyjść z inicjatywą. Czekam na Wasze komentarze!
 
I have a thousand ideas in a minute, but when it comes time to write a post suddenly I don’t know what topic I should choose. 
That’s why I want to ask you what would you like to read. Do you want posts like: foodbook, inspirations, favorites, updates or DIY? 
Let me know. I’m waiting for your comments!
 

The Third Blog’s Birthday

Nie mogę uwierzyć, że ten czas tak szybko płynie. Przed oczami mam obraz z dnia 15 marca 2011, kiedy będąc u babci natknęłam się na bloga Honey i w tym momencie zapragnęłam mieć swojego. Nie zdawałam sobie w zupełności sprawy, że będzie to tak wspaniała przygoda.

To wszystko to nie tylko pisanie postów, publikowanie zdjęć, to o wiele bardziej cenna możliwość nawiązywania przyjaźni z ludźmi z całego świata w różnych językach, kształtowania swojej wyobraźni, kreowania własnego gustu, rozwijania swoich pasji i setki innych możliwości, które stały się dla mnie osiągalne właśnie dzięki blogu.
Mam ciarki na ciele, kiedy myślę o Was, moich czytelnikach, których nie jest tak wiele, ale zapewniam Was, każdy jest dla mnie wyjątkowy i to uczucie ciepła, kiedy komentujecie, wysyłacie mi wiadomości sprawia, że chcę działać robić coraz więcej dla dla innych, bo taka jest główna idea RGF ‚od człowieka dla człowieka’.
Taką małą ciekawostką może być informacja, że przed blogiem posiadałam swój kanał na YouTube. Tak, nagrywałam filmiki i to 4 lata temu. Byłam wtedy dziewczynką, która miała 11 lata i była niepewna, dlatego kiedy moja mam się dowiedziała (nie miała o tym pojęcia) po prostu usunęłam kanał, co było jednym wielkim błędem. Nagrywanie filmików zawsze było moim skrytym marzeniem, które jest głęboko schowane i jeszcze na chwilę obecną nie możliwe do zrealizowania, ale na pewno jeszcze zobaczycie, że to też się spełni.
Dziękuję, dziękuję za wszystko każdemu za to, że stał się częścią mojego bloga, mojej przygody, tego co mam i co jest dla mnie bezcenne.
 I can’t believe that today is the third birthday of Rock Glam Fahion my blog, which I assumed completely unaware that this would be so wonderful journey that will give me so much joy.
A little interesting thing may be information that before my blog I had my own channel on YouTube. Yes, I made videos and that was four years ago. I was then the girl who was 11 years old and was precarious, so when my mom found out (she did’t know about it) I just removed the channel, which was one big mistake. Making videos has always been my secret dream that is deeply hidden and  at the moment is not possible to achieve, but you can see that it will come true.
 
Thank you, thank you for all for everyone that has become a part of my blog, my adventures, what I have and what is invaluable to me.

 

RGF