Anglia: Cambridge, Southampton

W tym poście opiszę jak minął nam dzień trzeci i czwarty naszego pobytu na obozie językowym w Anglii.
6 sierpnia 2014 pojechaliśmy do miasta moich wymarzonych studiów, czyli do Cambridge. Kiedy czytałam program wycieczki i zobaczyłam, że się tam wybieramy głównie do King’s Collage byłam wniebowzięta, ale kiedy to wszystko zobaczy się na własne oczy to, aż ciężko oddychać.
Już chyba Wam kiedyś wspominałam, że bardzo chciałabym studiować w Oxfordzie … no cóż zmieniłam zdanie wybieram Cambridge.
Cambridge leży 80 km na północny-wschód od Londyn. Uniwersytet został założony w 1209 roku i jest drugim najstarszym w Anglii zaraz po Oxfordzie. Działa tam najstarsze wydawnictwo na świecie  Cambridge University Press.
Webometryczny Ranking Uniwersytetów Świata uplasował Uniwersytet Cambridge na 1 miejscu wśród szkół w Wielkiej Brytanii oraz na 10 z całego świata.
Wielkie osiągnięcie !
65 absolwentów zdobyło Nagrody Nobla.
Cały uniwersytet składa się z 31 kolegiów, a najstarszy z nich to Peterhouse, który został założony 1284 r.
In this post I will write how we spent the third and fourth day of our language camp in England. 
August 6, 2014 we drove to Cambridge. When I read the program of our trip and I saw that we will see King’s College I was delighted and extremely happy.
Probably I mentioned once that I’d like to study at Oxford … well I changed my mind and I choose Cambridge. 
Cambridge is situated 80 km north-east of London. The University was founded in 1209 and is the second oldest in England immediately after Oxford. In this city works the oldest publishing house in the world Cambridge University Press. 
Webometrics Ranking of World Universities ranked the University of Cambridge at the #1 position among schools in the UK and #10 from around the world. 
A great achievement! 
65 graduates won the Nobel Prize. 
The entire university consists of 31 colleges, and the oldest of them is Peterhouse, which was founded 1284.Southampton jest to miasto portowe ulokowane w południowej Anglii. Jest znany na całym świecie z powodu Titanica, który w 1912 wypłynął właśnie z tego miasta. 
Zwiedziliśmy muzeum poświęcone właśnie temu statkowi oraz historiom osób, które zatonęły lub przeżyły.

Southampton is a port city located in the south of England. It is known worldwide because of the Titanic, which set sail in 1912 from this city.
We visited a museum dedicated to that vessel and stories of people who drowned or survived.

A na koniec 4 dnia wybraliśmy się nad morzę, aby odpocząć i zobaczyć po raz pierwszy w życiu typową Brytyjską plażę.
And at the end of the 4th day we went over the seaside to relax and see for the first time in the life a typical British beach.

A Wy jak spędziliście wakacje?
Dajcie znać w komentarzach.
How did you spend your vacation? 
Let me know in the comments.
RGF