Inspiracje marca 2015

Oto pierwszy wpis na nowej platformie oraz pierwszy na asiek.com

Jestem bardzo podekscytowana zrealizowaniem mojej wizji oraz odświeżeniem designu strony.

This is the first post on my new platform and the first one at asiek.com

I’m very excited about fulfiled my vision and refresh the design of page.

Inspiracje to moje ulubione wydarzenia, filmy, książki, magazyny, cytaty, osoby, seriale, blogi… w danym miesiącu, które mnie zainspirowały i wniosły coś do mojego życia.

My inspirations are my favorite events, films, books, magazines, quotes, people, series, blogs … in a given month, which inspired me and brought something to my life.

Marzec oznacza dla mnie wiosnę, a wiosna powiew świeżości. Zmianę garderoby, wystroju sypialni, podejścia do codzienności (w końcu budzę się i na zewnątrz świeci słońce – przeważnie). Marzec to miesiąc pełen energii, nowych postanowień i doświadczeń.

March means for me the spring, and the spring breeze of freshness. Change of wardrobe, bedroom decor, approach to everyday life. I love waking up when the sun is shining outside.  March is a month full of energy, new resolves and experiences.

Read More…