Goodbye 2014 Hello 2015

Nie jestem w stanie wyobrazić sobie co będzie za 10 lat i jak szybko czas będzie płynął. Rok 2014 był dla mnie rokiem pełnym zmian, nowych wyzwań, cudownych podróży,  okazał się szansą do poznania wspaniałych, inspirujących ludzi, przeżycia nowych doświadczeń. Był też rokiem pełnym łez, dni kiedy nie chciałam wychodzić z łóżka. Miniony rok dał mi wiele do myślenia, dlatego biorę się do roboty i walczę o to, aby pokonać wszystkie przeciwności losu, żeby w końcu odetchną i cieszyć się tym co jest tu i teraz.
A oto za co jestem wdzięczna 2014.
I can’t imagine what will happen in next 10 years time and how fast time will go. Year 2014 was for me a year full of changes, new challenges, wonderful travels, full of opportunity to meet wonderful, inspiring people, experience new experiences. He was also a year full of tears, days when I didn’t want to get uo and leave my bed. The past year has given me much to think about, so I take to work and I’ll fight,to overcome all adversity, to finally sit, breathe and enjoy what is here and now.
And here’s what I’m thankful for in 2014.

 
W końcu udało mi reaktywować mój kanał na YouTube. Bardzo chciałabym robić to częściej przynajmniej raz w tygodniu, ale z wielu powodów nie jestem w stanie tego robić. Mam wielką nadzieję, że zmieni się to w przyszłości i nagrywanie na YT będzie nieodłączną częścią moje stylu życia. Wspominałam, że kręcenie filmików jest jednym z moich głównych postanowień noworocznych :D

In the end I managed to reactivate my channel on YouTube. I would love to do it more often, at least once a week, but for many reasons I am not able to do that. I have a lot of hope that this will change in the future, and recording on YT will be an integral part of my lifestyle. Did I mention that making videos is one of my main New Year’s resolutions:D

 
Jestem wielką szczęściarą z powodu możliwości podróżowania po całym świecie. Po raz pierwszy raz odwiedziłam Francję-Paryż, Niemcy-Berlin oraz Hiszpanię-Majorkę. 
Każdy kto zna mnie osobiście wie, że mam duszę podróżniczki i po dłuższym pobycie w jednym miejscu mam wrażenie, że się duszę, a zaczerpnięciem powierza jest dla mnie daleka podróż podczas której mogę zapomnieć o codzienności (która ma dużo zalet, jednak wiele wydarzeń sprawiła, że jest to bardzo smutna codzienność i na co dzień nie da się zapomnieć o przyszłości i konsekwencjach jakie przynosi teraźniejszość). Podróże są dla mnie ucieczką, dają mi poczucie wytchnienia. Im dalsze tym lepiej się czuję. Dwa dni i jestem zaklimatyzowana w obcym państwie, mogę uczyć się w danym języku i poznawać kulturę oraz tradycję mieszkańców. Oczywiście tęsknie za tym co jest „tu”, a nie ma tam, ale pomimo to czuję się lepiej jak jestem daleko. 
I am very lucky because of the opportunity to travel around the world. It was the first time  when I visited France-Paris-Berlin Germany and Spain-Mallorca.
Anyone who knows me personally knows that I have the soul of the traveler, and after a long stay in one place, I feel that I can’t breath and an air is for me a long journey during which I can forget about everyday life (which has a lot of advantages, but many happenings made it’s a very sad daily life). Traveling is an escape for me. It gives me a sense of respite. The further the better I feel. Two days and I feel really good in a foreign country, I can speak in that language and learn about the culture and tradition of the inhabitants. Of course, I miss what is „here”, and there isn’t, but in spite of this I feel better when I’m away.
 
 
Spełnieniem moich marzeń była wycieczka do Anglii. W tym roku odwiedziłam ten uroczy kraj po raz drugi i na pewno nie ostatni !!! Angielski – brytyjski powoduje na mojej buzi uśmiech. Kocham ten język i ten akcent. 
Fulfillment of my dreams was a trip to England. This year, I visited this charming country for the second time and certainly not the last !!! English – British cause a smile on my face. I love the language and the accent.
 
 
Wiedeń jest jednym z najładniejszych miejsc w jakich byłam. Architektura, duża ilość zabytków te jedne z wielu zalet stolicy Austrii. 
Vienna is one of the nicest places I’ve ever been. Architecture, a large number of monuments this one of the many advantages of the Austrian capital.
 
 
Najważniejszym jak dla mnie osiągnięciem w 2014 roku była praca nad samą sobą. Zaczęłam doceniać siebie, to co mam i w końcu doszło do mnie, że mam tylko jedno życie. Jestem dumna, że pomimo wielu wydarzeń nie podłamałam się tylko nadal brnęłam do przodu nawet jak ludzie podkładali mi nogi. Walczę każdego dnia, aby spełniać marzenia, realizować swoje pomysły i to dla mnie największe osiągnięcie jaką dokonałam w tym roku. Staram się i na pewno sobie nie odpuszczę. Mam nie tylko duszę podróżniczki ale i wielkiej wojowniczki. 
As for me, the most important achievement in 2014 has been
working on myself. I’ve started to appreciate myself, that’s what I have, and finally I understood that I have only one life. I fight every day to fulfill my dreams, to realize my ideas and this is for me the greatest achievement that I made this year. I try to do my best and definitely I won’t let myself. I haven’t only the soul of the traveler but also a huge fighter.
 
Kochani z okazji zakończenia 2014 i powitania 2015 życzę Wam, aby spełniły się Wasze nawet najskrytsze marzenia. Abyście żyli tak jak chcecie i realizowali się w dziedzinach, które kochacie. 
Trzymam za Was kciuki, wspólnie damy radę.
Szampańskiego Sylwestra 
Sweethearts I wish you an amazing end of the 2014 and wonderful 2015.
I keep my fingers crossed for you, together we can make it.
Happy New Year’s Eve 

Berlin II

W tym poście zwrócę większą uwagę na zabytki, które zwiedziliśmy, ponieważ chcę, aby ten post była dla Was poradnikiem co warto zobaczyć w Berlinie. 
 
Berlin zamieszkuje ponad 3,4 mln ludzi, a w tym ponad 100 tyś. polaków. Znajduje się na pozycji numer trzy pod względem rozmiaru miast europejskich większy jest tylko Londyn i Paryż. Tak jak Wiedeń podzielony jest na 12 dzielnic zwanych Bezickami
 
Brama Brandenburska, czyli najbardziej charakterystyczny obiekt w całym mieście, jak nie w całych Niemczech. Została wybudowana w latach 1788-1791 jako symbol Pokoju i Wolności.
 
 
Reichstag inaczej Gmach parlamentu Rzeszy w Berlinie, to zaraz po Bramie Brandenburskiej najbardziej znany obiekt. Jak sama nazwa wskazuje służy on do obrad Zgromadzenia Narodowego, ale także jest udostępniany w celach turystycznych. Najchętniej odwiedzana jest kopuła, którą dziennie odwiedza ponad 8 tyś. osób. Wejście jest bezpłatne, ale aby dostać się do środka należy dokonać wcześniejszej rezerwacji na stronie Visiting the Bundestag.
 
 
Mur Berliński, który od 1961 roku do 1989 rozdzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. Symbol zimnej wojny oraz podziału Niemiec.
 
 
Pałac Charlottenburg pałac wraz z ogrodami nazwanym na cześć zmarłej małżonki Zofii Charlotty Hanowerskiej Fryderyk I Pruski w 1705 roku. Jest to największa i najlepiej zachowana rezydencja Hohenzollernów.
Wyspa Muzeów, w skład której wchodzą: Muzeum Pergamońskie, Stare Muzeum, Muzeum im. Bodego, Nowe Muzeum oraz Stara Galeria Narodowa. Wyspa Muzeów leży na rzece Sprewie. W 1999 roku została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Berlin I

Wycieczka do Berlina była zupełnie niespodziewana o czym mogliście przeczytać w poprzednim poście link
Przyznam, że jestem rozczarowana „nijakością” tego miasta. Sądziłam, że skoro Niemcy to jedna z potęg europejskich to Berlin będzie niesamowity tak jak Londyn, czy Paryż, a tu większość budynków to jakieś kloce na jedno kopyto. 
Jednak towarzystwo Asi wszystko mi wynagrodziło i spędziłam genialny czas. 
Jedna z niewielu rzeczy jaka było fajna to świąteczne jarmarki zwane Weihnachtsmarkt, gdzie można było kupić prezenty świąteczne, zjeść gofra lub crepe, wypić punsch, czyli grzane wino (również w wersji dla dzieci) i po prostu spędzić mile czas. Lodowisko na środku jarmarku było genialnym pomysłem żałuję tylko, że nie pojeździłam – miałam  taką straszną ochotę. 

Trip to Berlin was completely unexpected as you could read in a previous post link.
I admit that I’m disappointed. I thought that if Germany is one of the European powers that Berlin will be amazing as London or Paris, and most of the buildings here are like some blocks on one hoof.
But more importantly, spending time with Joanna was brilliant.
One of the few things which was nice was called in german Weihnachtsmarkt which means Christmas Market Christmas, where you can buy Christmas presents, eat a waffle or crepe, drink Punsch (mulled wine) also available for children. Ice rink in the middle of the Christmas Market was a brilliant idea – I wanted so bad to go skating.

Pierwszego dnia byłyśmy tak zmęczone. Marzyłyśmy tylko o odpoczynku i śnie (tak dawno się nie widziałyśmy, że zamiast spać w nocy rozmawiałyśmy i usnęłyśmy tylko na 2h). Plan na piątek nie był też zbyt urozmaicony jedynie brama Brandenburska i Reichstag. Później miałyśmy czas dla siebie i pomimo opadających powiek nadal rozmawiałyśmy jak to dwie Asie. 
 
On the first day we were so tired. We dreamed about a rest and sleep (we didn’t see so long so we talked whole night and we slept only 2 hours). Plan on Friday wasn’t too eventful the Brandenburg Gate and the Reichstag.