Happy Easter

PL: Mamy wiosnę, a za oknem zimę. Jestem w szoku, że śnieg utrzymuje się tak długo. To nieprawdopodobne, ale wiosna na pewno nastąpi.
Mamy Święta Wielkanocne, przygotowania trwają, a ja chcę życzyć Wam wszystkiego najlepszego, dużo miłości, spełnienia marzeń, miłej atmosfery i mokrego Lanego Poniedziałku!
ENG: We have a spring and a winter outside the window. I’m shocked that the snow remains for so long. It’s improbable but it will definitely spring.
We have Easter, preparing underway and I want to wish you all the best, lots of love, dream fulfillments, a relaxed atmosphere and the wet Easter Monday!

RGF

25.03.2013 Koncert Justin’a Bieber’a w Łodzi

Pamiętam te chwile, kiedy ogłaszano trasę koncertową Justina’ Bieber’a i kiedy na tej liście nie było Polski. Pamiętam setki wpisów na Twitterze, dziewczyn, którym było smutne, że ich idol nie zawita w ich kraju. Mnóstwo z nich było zawiedzionych, ale żadna nie zwątpiła i nie straciła nadziej.
Bo końcu jak BELIEVE to BELIEVE  !
Wierzyły, że ta chwila nastąpi … i 25 marzec 2013 stał się datą, którą zapamiętają do końca życia.
To tego dnia odbył się pierwszy w historii koncert Justin’a Bieber’a w Polsce.
Przeprowadziłam wywiad z przesympatyczną Klaudią, która była na koncercie w Łodzi.
Bardzo dziękuje Klaudix98 za odpowiedzi :-)
Pytania:
 1. Jak emocje?
Emocje ? Nadal w to nie wierze. To było jak sen. Justin, ekipa, Beliebers..coś magicznego. Ciągle płaczę, bo zrozumiałam, że Justina już tutaj nie ma. Nie wrócę na koncert ani nic. Ale to była najpiękniejsza rzecz w moim życiu ♥
2. Najlepsza piosenka w trakcie show?
Nie mam najlepszej. Kocham wszystkie. Ale nasze SWAG z Justinem biło wszystko ♥
3. Co najbardziej podobało Ci się w całym koncercie?
Dużo rzeczy. To jak Justin mówił Poland, nazywał nas Beliebers, nasze SWAG, Believe i serduszka ♥ never say never … nie potrafię wybrać :(
4. Za co tak cenisz Justina?
Za co Go cenie? Jejku. Dużo tego, ale postaram się to streścić. Cenię go za to, ze nadal jest sobą. Że jest naszym Kidrauhl’em tyle że starszym i wyższym ♥ za jego serce, to jak nas kocha i nam to pokazuje, za pomaganie innym za jego boski głos, przesłanie w piosenkach, uśmiech..wszystko ♥ Kocham Go bez względu na to co zrobi wiadomo, ze nikt nie jest idealny i Justin też nie jest. I on to wie. I to jest piękne ♥
Stał się …, wiele dziewczyn spełniło swoje marzenia.
Czekamy tylko, aż wróci do nas następnym razem.
ENGLISH
 I remember those moments when Justin Bieber tour started and there was no Poland on the list. I remember thousends tweets on Twitter posted by girls (beliebers) which were sad that their idol wont be in their country. Most of them were dissapointed, but non of them stopped believing. Because BELIEVE it’s BELIEVE!

They believed that this moment will happen … and 25 March 2013 was the date, which they will remember for rest of their lifes. This day was the Justin Bieber’s first ever concert in Poland.

I did interview with Klaudia, which went to Jusin Biber concert in ŁÓDŹ. Thank you
very much to Klaudiax98 for the answers :)


    
Thank you very much JbSwaggForever for translating text
  Questions

1. How’s your feelings?
Feelings, Still cant believe it. That was like dream. Justin, team, Beliebers…something magic. I still crying, because I understood that Justin’s not here anymore. I cant go back to the concert. That was the most beautiful thing in my life.

2.Best song on the show?
I dont have the best one. I love every single one. But our SWAG with Justin beat
everything.

3. Whats the best thing you like in the concert?
Lot of things.This like Justin was saying POLAND, called us Beliebers, our SWAG, Believe,Hearts: never say never… i can really choose.

4.Why do you like Justin so much?
Why do I like Justin so much? OMG. Lot of things, but I will try to summarise it.
I like him because he’s still himself. That he’s still out Kidrauhl just older and
taller. Because of his heart, that how much he loves us and he show it, for helping others, for his amazing voice, words in songs, smile…everything! I love him for things he does, we know no one is perfect and Justin’s not too. And he know it.It happened…… lot of fans made their dreams come true. We just waiting for him
to come back. And that’s beautiful.


RGF

Giveaway / I can’t stand winter

Pogoda na zewnątrz jest okropna. Śnieg, deszcz, a mamy w końcu wiosnę!
Prosto z mostu, jest do dupy… Ja chcę choć trochę słońca. Wieczna optymistka, co nie ???
Zaraz! Jestem optymistką, taaak! A wiecie, że optymista zawsze stara się znaleźć jakieś pozytywy. U mnie pozytywną cechą zimy jest to, że będę mogła ulepić bałwana. Tak jak sobie obiecałam.

Ok. A więc konie tych moich pierdół… Przechodzimy do GIVEAWAY!


Zasady:
1. Polub ROCK GLAM FASHION na Facebook’u
2. Zostań obserwatorem ROCK GLAM FASHION
3. Zostaw pod tym postem komentarz z nickiem z Facebooka i nazwą obserwatora.
Nagrody:
1. Szminka AVON COLORTREND w odcieniu „PINK HOLIDAY”
2. Szminka AVON COLORTREND w odcieniu „SPARKLE”


Konkurs trwa od 22 marca do 31 marca 2013.
The weather outside is terrible. Snow, rain, and we have finally spring!
Bluntly, it sucks I want a little sun. The eternal optimist, what is not?

 Wait! I am optimistic, yeah! And you know that the optimist is always trying to find some positives. For me, winter is a positive feature is that I can make a snowman. So as I promised.

 Approx. So the horses of my crap Go to the GIVEAWAY! 
Rules:
First- GLAM ROCK FASHION Polub on Facebook
 
Facebook

Second- GLAM ROCK be an observer FASHION
3rd Leave a comment under this post with the nickname of Facebook and the name of the observer.

 Awards:
AVON 1. Lip Stick Colortrend in the shade „PINK HOLIDAY”
AVON 2. Lip Stick Colortrend in the shade SPARKLE”

 The giveaway runs from March 22 to March 31, 2013.

RGF